X
تبلیغات
در مزارع باد

در مزارع باد

آنه شرلی!
آنه !  تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت
وقتي روشني چشمهايت
در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود
با من بگو از لحظه لحظه هاي مبهم كودكيت
از تنهايي معصومانه دستهايت
آيا مي داني كه در هجوم دردها و غم هايت
و در گير و دار ملال آور دوران زندگيت
حقيقت زلالي درياچه نقره اي نهفته بود؟
آنه !
اكنون آمده ام تا دستهايت را
به پنجه طلايي خورشيد دوستي بسپاري
در آبي بيكران مهرباني ها به پرواز درآيي
و اينك آنه شكفتن و سبز شدن در انتظار توست... در انتظار تو

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 12:33 ] [ توسکا ]

[ ]

کلید...
کلیدی به من بده

برای گذشتن از

زخم زبان ها،

برای عبور از دری

که پایان در به دری های من باشد....

کلیدی به من بده

برای غلبه بر قفل ها،

قبض ها،

بغض ها.....
[ یکشنبه چهارم اسفند 1392 ] [ 15:51 ] [ توسکا ]

[ ]